Tug of War

A bitter Pill to swallow for Giggles and the First Farewell

Chapter 9

Na de tempeltunnel te hebben verlaten lopen de avonturiers langs het bergpad naar beneden, alwaar zij na een uurtje wandelen een koets tegenkomen die aangevallen wordt door drie geïnfecteerde dorpelingen. Twee wachters zijn al aan hun wonden overleden en een kind van om en rond de 8 jaar zit bovenop de trekkoets te huilen. De wezens zijn zo bezig met het te pakken krijgen van dit wriemelende hapje dat de eerste twee al vallen voor de derde het goed doorheeft. Wanneer deze wezens vallen ontploften ze in een explosie van gort en ingewanden. De kleine blijkt de zoon te zoen van een boerenedele. Gezien de groep toch langs het kasteel moet besluiten ze de kleine mee te pakken. Hij wordt schoongemaakt met “brandy”, maar krijgt desondanks toch wat slokken van het geînfecteerde bloed binnen. Onderweg valt het Rudy op dat Pelori, de jongeman, begint te bezwijken onder de infectie en met een eerder ongeziene versie van zijn handoplegging houdt hij de jongen stabiel.

Wanneer ze het eerste dorp tegenkomen zien ze meteen twee geînfecteerde wachters staan die de groep meteen aanvallen. Het gevecht is vrij snel beslecht, hoewel deze wezens wel beduidend sterker waren dan eender welke geïnfecteerde die de groep eerder was tegengekomen. Na het gevecht onderzoekt de groep het dorp en maakt snel komaf met de paar dorpelingen die er onder de vloek nog rondliepen. Rudy ondertussen begint de last te voelen van het continue genezen van de jongeman.

In de verte horen ze het geklaag van de ondoden en een lachende stem, en Pill stormt driest naar voor, voortgedreven door een donkere woede die de groep nog niet eerder zag. Een klein amfitheater herbergt een luguber schouwspel. Vier galgen met geïnfecteerden staan opgesteld op de niveaus, met beneden een podium met daar Giggles, de giggelende martelaar van Pill. Twee wachten houden een dorpeling vast die gruwelijk gefolterd wordt. Bij het zien van de gruweldader stormt Pill naar voor en negeert elke andere aanval. Marach staat hem snel bij terwijl de rest van de groep zich bekommert om de andere tegenstanders. Een aantal geïnfecteerden weten zich vrij te vechten en brengen de afstandsgerichte Clanc tot stilstand en werken hem bewusteloos tegen de grond. Nadat de beul ten val werd gebracht, werden de overgebleven geïnfecteerden snel onthoofd en tot eeuwige rust herleid.

Ondertussen is Rudy bijna bezweken en vertoont hij alle tekenen van een vergevorderde infectie. Pelori ziet er bijna geheel gezond uit. Met een laatste krachtinspanning absorbeert Rudy het laatste van de infectie en duwt de kerngezonde jongeman weg. Het bloed dat uit zijn etterende wonden spuit valt op de grond. Rudy laat zich op zijn knieen vallen en enerzijds de heilige woorden prevelend en anderzijds grommend als een geïnfecteerde tekent hij met zijn eigen zwarte bloed enkele runen rondom hem. De etterende wonden lichten af en toe op en sissen dan gevaarlijk met stoom en rook, alsof ze hem branden. Na de laatste rune schieten alle tekens in een fel licht en staat Rudy op, steekt zijn hamer in de lucht en roept de woede van Pelor op alle ondoden op zich zelf af. De groep hoort nog zacht vaarwel alvorens hij in een bundel van licht tot stof en rook herleid wordt.

Comments

Sainthammer

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.