Tug of War

Festive Treachery

Chapter 1

Niet veel later riep de gildemeester de groep weer samen (het is de gewoonte een groep die op zich goed samenwerkt telkens weer in zijn “geheel” te werk te stellen). Ditmaal was het de simpele taak om een jongeman van 14 jaar te escorteren naar zijn vader, Baron Bartel. Deze man bezat aanzienlijk wat gronden in het zuidoosten van het land, wat een goede drie a vier dagreizen zou moeten zijn. De opdracht was tegen de ochtend te vertrekken en tot dan de jongeling te begeleiden over het jaarlijkse festival van Malinnes als bodyguards. De betaling was riant voor zulks een relatief gemakkelijke taak, dus de groep aanvaarde snel de opdracht. De jongeling was lichtjes irritant, maar vooral heel enthousiast. Hoewel hij op en neer rende als een klein kind, verliet hij zoals beloofd nooit het zicht van de groep en verliep de avond min of meer zonder opstoten. Op de terugweg echter rende de jonge aristocraat zonder waarschuwing een steeg in waar een groep van zes halflingen acrobatische stunts uithaalden. Dit bleek algauw een val te zijn, waar Barton (de jongeling) in het midden stond van de messengooiers en de groep aan het begin van de steeg. In een heroische poging de jongeling te beschermen teleporteerde de magiĆ«r van de groep naar de jongeman waar hij, door onvoldoende bescherming, werd neergemaaid door dozijnen werpmessen. De jongeman werd daaropvolgend ontvoerd en de andere halflingen gingen met hun typische lenigheid er snel vandoor.

De groep, na het helen van de gewonden, zette snel de achtervolging in en na een kwartier wisten ze de groep vast te zetten op het binnenhof van een huis. De halflingen, nu in paniek, vielen gemakkelijk voor de groep. Barton vluchtte in de armen van Clanc, die voor het eerst die avond een beetje affectie toonde voor de jongeman. Dit werd hem fataal wanneer Barton zijn korte zwaard door de torso van Clanc stootte en hem een reeks verwensingen toewierp. Het gezicht en postuur van de jongen veranderde langzaam naar dat van een Doppelganger, een humanoid ras dat allang niet meer gezien was in Fiara.

“Weet je nog hoe je moeder je beschuldigde een bastaard te zijn? Herinner je je de schaamte, Tonnel van het huis Silk van Turini? Hoe voelde het je onschuldige moeder neer te steken? Hahahaha dat was het hardste dat ik ooit heb gelachen.”

De groep maakte snel een einde aan de doppelganger, maar Clanc stortte in. Zelfs de Cleric kon met de hulp van zijn God geen einde maken aan de pijn.

Comments

Sainthammer

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.