Tug of War

"Saving People" isn't our core business

Chapter 7

Na de vermoeiende strijd tegen de wachters legden onze helden zich te slapen, met een immer waakzame Qwantas aan de deur. Jammer genoeg was het gezelschap vergeten dat Damius laten slapen in de buurt van een vuur, meestal nogal explosieve gevolgen kan hebben. Wederom materialiseerde een elementaal zich in het kamp, maar dit maal was Qwantas er snel genoeg bij en wist met een minimum aan moeite en Flamazine het wezen te verslagen.

Tegen de ochtend aan, toen Clanc op wacht stond, kwamen er drie figuren aangeschuifeld die Qwantas herkende: het waren de jongelingen uit het eerste kamp. Qwantas, ondertussen in de gedaante van één van de Serganten, probeerde te redeneren met de jongemannen. Deze reageerden echter absoluut niet op de praatjes van de wisselaar en bleven voortschuifelen. Toen ze dichterbij kwamen werd duidelijk dat deze jongens geen ratio meer hadden en zelfs “leven” was sterk uitgedrukt. Na een schermutseling werden ze alledrie van ondood naar gewoon dood gebracht. Qwantas, in een poging om een ondode te overbluffen, ging wel met zijn gezicht voor de hapgrage kaken van een van de jongens staan en kreeg een liefdesbeetje in zijn neus als gevolg.

Het gezelschap rook onraad (Qwantas enkel lijklucht) en zij haastten zich naar het dorp. Daar aangekomen zag men het drama dat zich afspeelde. Verschillende lijken op de grond, een muur van gillende geesten met daarin de overlevende dorpelingen en ook Marach, die door constipatie was overvallen en ook door Elfenkannibalen. Een kort gesprek ontstaat tussen Sareth (Elfenkanninbaal) en Qwantas, maar Clanc probeert een strategische positie in te nemen en geeft daarmee blijk van agressiviteit. Sommige lijken staan recht en één grijpt Clanc bij zijn enkel en verstuikt deze. Sareth neemt zijn kruisboog, opent het vuur op Pill en een schermutseling breekt los. Om de minuut grijpt de geestenmuur één van de villagers en duwt hem naar buiten, waar hij zijn menselijkheid verliest. Sareth, als hij kan, bijt deze arme ziel en voelt zich daar zichtbaar beter door. Het gevecht verloopt niet zo super, maar Sareth komt er niet langer aan toe om zich te voeden, ondanks de muur gestaag dorpelingen naar buiten duwt. Langzaamaan ziet men hem zwakker en bloediger worden. Vanaf dit punt begint hij steeds sneller af te takelen en na een houw van het zwaard van Qwantas stort hij huilend in.

Pill gebruikt godgegeven krachten om de laatste momenten van Sareth te lezen en ziet door de ogen van de Elf de Baron Barton hem meermaals inspuiten met het serum dat ook zijn werk deed in de grot niet zo heel lang geleden met de dorpelingen. De ontsnapping was bloederig verlopen en verklaarde waarom de groep destijds het kasteel zo gemakkelijk kon infiltreren. Pill vertelt dat vanaf dan Sareth een constante strijd streed met het gif en had ontdekt dat zijn ongezonde gewoonte om mensenvlees te eten het virus op afstand hield. Dat het gif zich zo transfereerde op anderen was een bijkomend kwaad. De beelden gaan van helder naar vaag naar gelang hij gegeten had, maar de beeldenstroom stopt bij het beeld van Qwantas die met een verbeten blik vol medelijden een einde aan zijn strijd maakt.

Marach is duidelijk onder de indruk van deze ervaring, gezien dat dit de tweede maal dat hij op het punt stond ondood te worden gemaakt door middel van het gif of de agenten ervan.

Comments

Verdikkeme! Klinkt als een herinneringswaardig moment. Hoe is het met Marach afgelopen?

 

Hij heeft het overleefd, hoe hij reageert op deze tragische gebeurtenis is eigenlijk meer jouw ding dan het mijne :D

 

Verder geüpdate met alle plottwists die ik ter plaatse verzonnen had

beton

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.