Tug of War

Sir, I'm afraid our contract is at an End

Chapter 4

De gang waar het gezelschap in verder liep dood in een lege kamer. Qwantas nam de leiding over de groep en leidde hen behendig naar het gat waar het rotsblok (van de val) uit was gevallen, waar nu een smalle gang zichtbaar was. De groep begaf zich zo stil mogelijk erin, maar door een panikerende Pill en een onhandige paladijn in Full Plate was een subtiele binnenkomst onmogelijk.

De groep komt in een grote ondergrondse ruimte waar zij direct tegenover een duo staan, dat wordt ingespoten met een vloeistof. Zij veranderden meteen in een soort van wilden en vallen het gezelschap roekeloos aan. De twee vallen gemakkelijk onder de gecombineerde aanval van Rudy en Pill. Qwantas loopt resoluut naar een nis, waar hij korte mette maakt met een wilde? In deze schermmutseling verliest Qwantas echter zijn linkeronderarm, maar trekt toch nog aan een hendel, waarna er heel duidelijk doorheen de grot een “klik” te horen is. De baron, een ervaren leider, maakt het de aanvallers moeilijk maar trekt tegelijkertijd snel terug naar een brug over het water die naar een hogergelegen platform leidt. Naarmate de avonturiers zich een weg banen doorheen de verdedigers, die vooral bestaan uit de kleine wilden en enkele brutes die veel sterker waren, wordt duidelijk dat er boven op het platform een aantal gevangenen staan die ingespoten worden met de vloeistof. Elke keer veranderen ze, afhankelijk van hun fysiologie, in ofwel een wilde of een brute. Klank maakt met zijn boog snel komaf met de injector, maar de Baron gaat verder. Bij het schieten draait Klankt niet er zijn hand voor om op de onschuldigen te richten en zo de effecten van zijn pijlen te vergroten. Zo dood hij naast de injector ook nog drie onschuldigen. “Casualties of War” zegt hij schouderophalend. De andere drie werken zich snel naar de brug toe. Wanneer Rudy in een patstelling komt met een brute, springt Qwantas langs hem heen, teleporteert naar de rand van het platform en maait de brute neer. “Was Qwantas niet een arm kwijt?” vraagt Pill verward aan Rudy, die nog steeds in gevecht is met de brute.

Qwantas begint te rapporteren aan de Baron dat hij zijn opdrachten heeft uitgevoerd naar de letter, maar dat ondanks hij elk bevel moet volgen, er nooit gezegd is dat hij niet op deze manier kon tegenwerken. Het komt uit dat Qwantas degene was die de abdij heeft afgebrand en Schoppenhauer heeft omgebracht, onder opdracht van de Baron. De Baron geeft Qwantas één van de spuiten en beveelt hem nog een brute te maken. Qwantas volgt de opdracht schoorvoetend, en op het moment dat Qwantas de spuit toedient valt de Baron hem aan in de rug. Qwantas lijkt zich met zijn lot te verzoenen en maakt zich klaar om de dood te aanvaarden. Pelor beslist echter anders, en door een gebed dat Rudy had gepreveld schiet op het moment dat Barton wil toeslaan, wordt hij geraakt door een helder licht dat de Baron achterover werpt. Hij blijft roerloos liggen, smeulend en zonder te ademen.

De groep maakt snel komaf met de overgebleven wilden en richt zich dan tot de overgebleven gevangenen. Eén ervan is de oude bekende Marach, een kameraad van de Cleric en Klank, die gevangen was door de Baron toen hij onderzoek aan het doen was naar zijn banden met Plectorio. De overgebleven vrouw pakt ondertussen één van de spuiten op en schuifelt naar Klank toe, die wantrouwend het tafereel gadeslaat. “Je hebt mijn man en kind vermoord, jij monster” en zij gebruikt het element van verrassing en ploft het overgebleven “gif” in Klank. Qwantas teleporteert achter de vrouw en schakelt haar uit zonder haar verder te schaden. Daarna begint hij zijn verhaal, dat hij al jaren in dienst was van de Baron en hem probeerde tegen te werken zoveel hij kon, maar de bovennatuurlijke band die bestaat tussen Kandra en meester is absoluut en soms kon hij niet anders dan gruweldaden begaan. Nu de Baron dood is, is hij vrij van zijn contract en moet hij de “First Generation” Kandra zien te vinden, die hem een nieuw contract kunnen opleggen. Waar die zijn, en of zij nog bestaan, is hem onbekend.

Ondertussen voelt Klank zich meteen terug slechter worden, met symptomen die enorm doen denken aan het gif waar hij voorheen aan onderhevig was. Het antidotum dat hij nog overhad, is echter niet voldoende om het gif volledig te zuiveren uit zijn bloed. Na een zoektocht doorheen de grot vinden de avonturiers een mand van eternal food en een aantal andere handigheden.

Ondertussen had Sil, die achtergebleven was, het kistje eindelijk opengekregen en uit deze kist komen een wit en zwart figuur die meteen beginnen te vechten. Met de vlucht door het plafond blijft er echter een chainmail achter die iedereen bekend voorkomt. Rudy pikt hem op, maar staat hem schoorvoetend af aan Pill, die daar meer aan heeft gezien zijn vak. De Cleric staat meteen geïnteresseerd stil, alsof hij staat te luisteren en Qwantas houdt hem dan ook nauwlettend in het oog. Ondertussen begint de grot angstwekkend te schudden begint er gruis uit het plafond te vallen. Marach blijft herhalen “het is begonnen”.

Bovengekomen zien zij de twee figuren aan de hemel strijd voeren op een krachtniveau dat de meeste stervelingen niet zouden kunnen vatten. Het gezelschap, na enige discussie, beslissen er van door te gaan, gezien het hele fort in aan het storten is.

Comments

Sainthammer

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.