Tug of War

The Abbey of Flames is in flames!

Chapter 3

Bij aankomst bij de Abdij van Pelor worden ze begroet door een gesloten deur en een verwoeste stad. Na zich voorbij de huismeester te praten, ontdekken ze dat de raid van een paar dagen ervoor door de “inquisitie” van Pelor werd uitgevoerd. Deze mannen brandden het dorp plat, vermoordden prof. Schoppenhauer en vernietigden de boekerij, inclusief de research data. Ze ontmoeten de luidruchtige Rudy Crackmore, een lid van de orde van Pelor die bij gebrek aan nieuw bier meereist met het gezelschap. De huismeester genaamd Qwantas, afstammeling van een ras waar ieder individu een meester nodig heeft, volgt de paladijn graag bij gebrek aan een betere meester. Hoewel, de zalf die de magiër Sil aanbrengt bij de twee, kleurt om een onbekende reden grijs bij Qwantas, die dit logisch weet te verklaren door uit zijn hoofd en door korte observatie de zalf weet af te breken tot op zijn samenstelling.

Het gezelschap besluit dan onder het mom van clerici zich te begeven naar de burcht van Baron Barton, gezien één van de overvallers een veston met het embleem van Barton had achter gelaten. De Baron zelf is echter afwezig. Zonder veel problemen begeven ze zich in de burcht, waar Clanc door middel van een antigif dat wordt toegediend door één van de plaatselijke monniken, snel terug geneest. De volgende dag echter, valt het hen op dat een aantal monniken zich begeven in een onderaardse gang. Onhandigerwijs activeren ze een val waardoor ze ongewild in een gevecht verstrikt geraken met twee “Gelatinous Cubes”. Na een korte schermmutseling weet de groep het gevaar te verslaan, maar wat bevindt zich in de volgende kamers?

Comments

Sainthammer

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.