Tug of War

The Cure is Out There

Chapter 2

De avonturiers leveren de lijdende Clanc af bij een heler die gespecialiseerd is in giffen, Bron. Het enige dat deze moedwillige dwerg in deze branche houdt, is zijn ijzeren plichtsbewustzijn. Hij weet het gif te stabiliseren, maar verre van uit te drijven. Met tegenzin vertelt hij de avonturiers dat het gif afkomstig is uit een lang vergeten oorlog. Grote pionen daarin waren de Doppelgangers, die door beide kanten werden ingezet om vijanden uit de weg te ruimen. Het gif werd na deze oorlog zo verafschuwd, dat langs beide kanten werd besloten het nooit meer te produceren of te gebruiken.

Een tegengif zou bestaan in één van de uithoeken van Fiara. Daarop mengt een éénarmige Dwerg zich in het gesprek en meldt de groep dat zijn broer, met wie hij kortleden is gescheiden, altijd al research heeft gedaan naar dit gif en dat hij ver stond in het ontwikkelen van een tegengif op basis van de mysterieuze dieren “Grubbs”. Nadat iedereen bekomen is vertrekt het gezelschap naar een abdij, niet heel ver van de landerijen van Baron Barton, een oude bekende van het gezelschap. Bron geeft hen ook een zalfje mee dat ze kunnen gebruiken om de Doppelgangers te detecteren.

Bij hun terugkeer in het Gilde worden ze bij het Gildehoofd geroepen en in een spontane actie gooit de éénarmige dwerg een deel van de zalf in het gezicht van het Gildehoofd, waarbij dit meteen zwart kleurt. Het Gildehoofd vlucht en maant iedereen aan de avonturiers aan te vallen. De groep kan gelukkig vluchten, maar moet afrekenen met nog twee Doppelgangers die hen wilden tegenhouden.

Nu, vogelvrij verklaard door het gilde, zijn zij onderweg naar de abdij van Schoppenhauer, alwaar zij de hopelijk het antidotum op tijd kunnen vinden.

Comments

Sainthammer

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.