Tug of War

To meet an old F(r)iend (aka 4000 gold on legs)

Chapter 6

Na de vermoeiende dagen die volgden op de eerste contacten met de Weerwil en Bir-Kai legde het gezelschap zich te rusten op een heuveltop in een kampement dat voldeed aan alle mogelijke voorwaarden om een aanval van buitenaf af te slaan. Qwantas nam de eerste wacht op zich, maar was zo gefocust op wat er rond de heuvel gebeurde, dat hij niet merkte dat er uit het kampvuur dat gezellig knisperde een elementaal begon op te bouwen. Toen deze op volle kracht was blies hij een vuurstorm over een van de tenten waar Damius lag te slapen. Het wezen verzette zich met vuur, maar nadat Pill het kampvuur doofde met de watervoorraad verzwakte de vuurgeest aanzienlijk en werd het met één slag gedood. Marach bevrijdde zich ook net uit het kluwen van de tent.

“Het is aan de volgende om de wacht te houden” zei Qwantas verschroeid en vermoeid.

De reis verliep voor de rest rustige en voorspoedig tot ze werden tegengehouden door een patrouille die op elfencontrole was. Uit het gesprek bleken ze op zoek te zijn naar een KannibaalElf die de omgeving onveilig maakte. Pill en Klank herkenden de regio, dit was waar ze destijds op hun eerste missie werden uitgezonden en de identiteit van de Elf werd algauw onderwerp van gerichte speculatie. Belangrijker dan voorgaande banden, was de beloning van 4.000 gp dat op zijn hoofd stond.

Eens het dorp binnen werden de avonturiers opzij genomen door de dorpsvrouw. Zij legde uit dat ze wist waar het kampement was, maar dat ze uit angst voor het leven van hun kinderen (pubers en adolscenten) niet had gebiecht tegen de hertogelijke wacht. Voor 250gp per gered kind zou het gezelschap hun best doen om zoveel mogelijk levens te sparen. Ze namen Damius mee op pad en bewogen zich stil naar het eerste encampement van wachten. Qwantas overtuigde hen dat zij geen kwade bedoelingen hadden en enkel de cult wilden bijtreden.
Met wat geluk en een overdosis pure, rauwe, harde skill kon ook de tweede kannibaal-wachtpost ontweken en misleid worden.

De laatste wachtpost echter, beloofde iets minder eenvoudig te worden.
Klank, die uit de beschrijving op de “WANTED:” posters kon uitmaken dat hij al eerder in contact gekomen was met de vleesetende elf (zie ook “Special Delivery”), had – helaas, voor hem – een “geniaal” idee:
Hij zou zijn vriendschapsband met de “Elfenkannibaal van Walh” (zie “Special Delivery”) gebruiken om contact te maken en zo te proberen om de elf af te zonderen van de cult, waarop de rest van de groep ten tonele zou komen om hem ongezien een kopje kleiner te maken.

Mooi op papier, misschien. De geharde bewakers van het hoofdgebouw dachten hier echter anders over. “Enkel overlevenden zijn hier welkom!” Waarop ze de ongewapende Klank zonder “Boe” of “Baa” buiten bewustzijn sloegen.
De immer heldhaftige Pill (wat bezielt die man, toch?) stormde op de 4 bewakers af, vastbesloten om Klanks leven te redden.
Al snel besloten Qwantas, Marach en zelfs Onze Damius om hem bij te staan, en na een pittig gevecht met de bewakers, een eenzame maar hongerige wolf, en een extra bewaker (die het toneel nog op tijd kon ontsnappen) keerde de rust terug in het kamp, en kon Pill Klank nog net reanimeren.
Vlak voor het einde van het gevecht ontsnapte er een gedaante uit het hoofdgebouw. Pill herkende de gedaante nog net als de Vleesetende Elf.
Na wat twijfelen besloot de party om toch de achtervolging niet in te zetten.

Comments

beton

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.