Tug of War

Special Delivery
Prologue

Het verhaal begon in het huurlingengilde van Malinnes, het administratieve centrum van het Hertogdom Fiandra. Daar werd aan een groep beginnelingen de relatief gemakkelijke taak gegeven voorraden te leveren aan een grenspost met het het zuidelijke hertogdom Walh. Net voor deze onbekende groep het kantoor van de gildeleider binnengaan, zien zij daar Jean Fascio en Gort Aristocratia buiten wandelen. Algemeen geweten is dat zij twee van de trouwste vertrouwelingen van Graaf Plectorio zijn, een ambitieus populist die het ongenoegen van het volk over de huidige moeilijke tijden omzet in een haat tegen Walh en tegen het huidige regime. Dit resulteerde in een snelle stijging in macht en invloed.

Deze gemakkelijke opdracht veranderde al gauw in een veel gecompliceerdere taak, toen de karavaan door een troep goed georganiseerde soldaten van het hertogdom Walh werden aangevallen en noodgedwongen moesten overnachten in een klein dorpje langs de weg. Alsook werden daar de eerste wapenfeiten van de “Elfenkannibaal van Walh” geregistreerd, die niet veel later een prijs op zijn hoofd zou krijgen.

Terwijl zij overnachtten in het dorp, werd er een bandietenkamp gespot door de locale jager en voor een aanzienlijke som gingen de avonturiers het kampement overvallen. Clanc, één van de avonturiers, toonde echter veel tegenstand en overwoog zelfs onder het mom van “buikkrampen” de aanval niet mee te doen. Uiteindelijk liet hij zich overhalen en droeg zijn deel bij in de strijd. Deze bandieten (die soldaten van Walh bleken te zijn) gingen vlot in de tegenaanval en dankzij hun goede voorbereidingen duurde deze strijd veel langer dan gepland. De laatste overlevende biechtte echter op dat zij simpelweg soldaten van Fiandra waren en in opdracht van hun oversten de dorpen en karavanen in de buurt overvielen. Hun uitvalsbasis bleek echter de grenspost te zijn die de avonturiers moesten bevoorraden. De Warlock van de groep maakte echter, tegen de belofte in, een snel einde aan het leven van de jonge soldaat, die stierf in ongeloof.

De volgende ochtend gingen de avonturiers zonder de voorraden tot aan de grenspost, alwaar de Cleric van de groep de ware toedracht van de overvallers toelichtte aan de grenspostwachters, die slechts met 3 waren. Die toonde zich verrast en geloofde het niet volledig. Bij terugkomst was echter de betaling perfect in orde en toonde de gildemeester geen onregelmatigheden.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.